skip to content

 

 

 

 

 

 

Aanbieding

1ste les gratis

+

gratis zitbal

 

 

 

Motorisch Remedial Teaching

  • Valt uw kind vaak zonder aanwijsbare reden?
  • Stoot uw kind geregeld iets om?
  • Stoot uw kind vaak ergens tegen aan? 
  • Heeft uw kind geen plezier in bewegingssituaties? 
  • Heeft uw kind een negatief zelfbeeld en is faalangstig?
  • Heeft uw kind een onleesbaar handschrift?

Dan is Motorisch Remedial Teaching (MRT) misschien voor uw kind de oplossing

 

De noodzaak tot begeleiding kan zeer diverse oorzaken hebben: bewegingsachterstand, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen of onleesbaar handschrift. Kinderen met een bewegingsachterstand zullen intensief en doelgericht begeleid worden om de achterstand zo klein mogelijk te maken. Kinderen met gedragsproblemen (bijv. ADHD, faalangst) zullen door middel van speltherapie zich beter kunnen handhaven in hun sociale omgeving. Kinderen met een onleesbaar handschrift worden intensief begeleid door het aanbieden van fijnmotorische- en schrijfoefeningen ondersteund met gymlessen. Door het aanbieden van individuele remedie zal uw kind met meer plezier en zelfvertrouwen weer gaan bewegen.

 

Enkineo - Motorisch Remedial Teaching - Helen van der PolSpeelse en orginele werkwijze

Enkineo biedt individueel en in kleine groepjes Motorisch Remedial Teaching aan in de vorm van extra gymles. De lessen worden aangepast aan het individuele handelingsplan van uw kind en zijn zeer divers en origineel. De kinderen beleven veel plezier  aan de op maat aangeboden oefeningen en zullen ervaren dat bewegen heel leuk is. Door het beter leren bewegen zal het zelfvertrouwen enorm groeien.

 

Contextuele benadering

Enkineo kiest nadrukkelijk voor een contextuele benadering. Dit betekent dat indien relevant, alle betrokken partijen, zoals school, ouders en eventueel andere instanties (bijv. fysiotherapeut /logopedist) door Enkineo worden benaderd en voorzien van informatie over de voortgang en ontwikkeling van het kind. Zo zal door middel van een goede afstemming het optimale resultaat voor uw kind behaald worden.

 

Enkineo legt de nadruk op plezier beleven in het bewegen zodat het zelfvertrouwen weer kan groeien!!!


ENKINEO.NL | Copyright 2013 | Hosting & Webdesign : ERC-Automatisering.nl | Teksten: Helen van der Pol