skip to content

MRT praktijk "Angsten"

Niet alleen een beperkte motorische vaardigheid kan een belemmering vormen voor de bewegingsontwikkeling van een kind. Ook angsten voor hoogte, een bal vangen, over de kop gaan en angst om met andere kinderen om te gaan kan de bewegingsontwikkeling stagneren.

Er zijn verschillende kenmerken van angstreacties.

Zo kan een kind zich onprettig, onzeker en gespannen voelen. Zichtbare kenmerken zijn: rood worden, zweten, verhoogde hartslag, trillen, verstijven, slap worden, oppervlakkige ademhaling en de slappe lach krijgen.

Op het denkniveau gaan kinderen met angst verward raken, ze gaan lopen piekeren en twijfelen of ze krijgen een black-out. Een kind met angst gaat zich anders gedragen, het gaat zich of heel druk of heel stil gedragen of het loopt weg van de situatie.

Door de angsten die een kind ervaart zal de motorisch bewegingsontwikkeling zich onvoldoende kunnen ontwikkelen en zal het vertrouwen in eigen kunnen steeds meer afnemen.

 


ENKINEO.NL | Copyright 2013 | Hosting & Webdesign : ERC-Automatisering.nl | Teksten: Helen van der Pol