skip to content

MRT Praktijk "Leerrijpheid" 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote stap. Eenvoudig gezegd de stap van het spelen naar het leren. Voor de meeste kinderen gaat de overgang vanzelfsprekend, maar wat te doen als je kind nog niet toe is aan groep 3. Wat zijn de criteria waar een kind aan moet voldoen om het lees, schrijf en rekenproces in te gaan?

 

In de kleuterklas wordt er spontaan en ontdekkend geleerd door te spelen en bewegen. Door ontdekkend te spelen en bewegen wordt een basis gelegd voor de motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van de zintuigen en de taalontwikkeling. Wanneer de overgang naar groep 3 plaatsvind zal er meer van het kind gevraagd worden. Er zal een beroep worden gedaan op het concentratievermogen om taken die door een leerkracht zijn opgegeven, en waarbij resultaat belangrijk zijn, te volbrengen. Voor het lees, schrijf en rekenproces zal er een groot beroep gedaan worden op verschillende technische en sociaal-emotionele vaardigheden. Zo zal niet alleen de fijn en grof motorische vaardigheid voor het schrijven heel belangrijk zijn. Ook het lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie en oog-hand coördinatie zijn voor dit proces onmisbaar. Om van links naar rechts te kunnen lezen of schrijven is het belangrijk dat de middenlijn gepasseerd kan worden. (De middenlijn is de denkbeeldige lijn die van kruin over de punt van de neus recht naar beneden loopt.) Ook wordt er van een groep 3 leerling verwacht dat hij/zij een zekere mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid heeft. Er moet dus aan een behoorlijk aantal eisen voldaan worden om goed aan het lees, reken en leerproces te kunnen beginnen.                        

 

Tijdens de periode in groep 2 zal de leerkracht de leerling op verschillende momenten in het jaar toetsen om te monitoren of aan de voorwaarden om naar groep 3 te gaan wordt voldaan. Zo kan er gaandeweg het jaar nog eventueel extra stimulans aangeboden worden wanneer aan een bepaalde voorwaarde nog niet voldaan wordt. Mocht de stimulans onvoldoende zijn of zijn er twijfels over het wel of niet leerrijp zijn van uw kind, dan kan ENKINEO u op weg helpen. Door een uitgebreide test op alle benodigde vaardigheden kan er gekeken worden welk aspect nog onvoldoende ontwikkeld is en desgewenst kan een handelingsplan opgesteld worden voor verdere begeleiding. 

 

Leerrijpheid voor kleuters is het voldoen aan de verschillende voorwaarden die nodig zijn om het lees, schrijf en leerproces goed te kunnen starten.

 


 

 


ENKINEO.NL | Copyright 2013 | Hosting & Webdesign : ERC-Automatisering.nl | Teksten: Helen van der Pol