skip to content

MRT Praktijk "Observaties" 

 

Soms is het lastig om de precieze reden te vinden waarom een kind bepaald gedrag laat zien. Heeft het een motorische reden. Zit er een sociaal-emotionele kant aan. Of ondervindt het kind hinder door het anders verwerken van de zintuiglijke waarneming?

 

Door een kind goed te observeren en in kaart te brengen kan er gekeken worden waar het ongewenst gedrag zijn oorsprong heeft. Door het speel en leergedrag tijdens school en pauzes te observeren kan een beeld gekregen worden van de oorzaak van het gedrag. De observatie zal met verschillende betrokkenen besproken worden en desgevraagd zal een handelingsplan opgesteld worden voor verdere begeleiding.


ENKINEO.NL | Copyright 2013 | Hosting & Webdesign : ERC-Automatisering.nl | Teksten: Helen van der Pol