Voetreflexologie Vermindert Pijn Tijdens Bevalling

Voetreflexmassage: Een effectieve manier om de pijn tjdens de bevalling te verzachten

Onze voeten zijn een spiegel van ons hele lichaam: ze bevatten heel veel zenuwuiteinden die 
in verbinding staan met ons hele zenuwstelsel. Voetreflexologie is een eeuwenoude
behandeltechniek die deze kennis gebruikt om onze gezondheid te bevorderen. In een recente
studie is onderzocht of voetreflexologie helpt om de pijn tijdens de bevalling te verminderen.
Dit kan belangrijk zijn, omdat de angst voor pijn de kans op een keizersnede groter maakt.

Onderzoek

Het onderzoek vond plaats in de kraamkamers van het Amrita Institute of Medical Sciences
in het zuiden van India. Aan de studie namen vijftig vrouwen deel die bevielen van hun eerste
kind. Er werd een quasi-experimentele proefopzet gebruikt, waarbij de deelnemers via een
steekproef werden geselecteerd. De eerste 25 vrouwen werden in de experimentele groep
ingedeeld, terwijl de volgende 25 vrouwen terechtkwamen in de controlegroep.
De interventie bestond uit een voetreflexbehandeling tijdens de beginfase van de bevalling,
waarbij vijf reflexzones werden behandeld die corresponderen met zenuwen in de
baarmoeder. De totale duur van de interventie was 20 minuten. Als ‘controle-interventie’
kregen de vrouwen uit de controlegroep 20 minuten rust. De pijn die was geassocieerd met de
bevalling werd op drie momenten vastgelegd op een visueel analoge schaal: vlak voor de
interventie en 20 en 40 minuten na de interventie. Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen die
voetreflexologie hadden ontvangen bij de 20 en 40 minuten-metingen significant minder pijn hadden in vergelijking met de controlegroep.

Conclusie

De onderzoekers vroegen later ook aan de vrouwen hoe ze de behandeling hadden ervaren.
Een zeer ruime meerderheid van 81 procent gaf aan tevreden te zijn; zij zouden
voetreflexologie ook aan anderen aanraden. De onderzoekers concluderen dan ook dat
voetreflexologie een effectieve manier is om de pijn van de bevalling te verzachten, die
bovendien door de barende vrouwen als zeer prettig wordt ervaren.