Zingen is cruciaal voor taalontwikkeling Baby’s

Zingen Is Cruciaal Voor Taalontwikkeling Baby’s

Het zingen van woorden draagt bij aan de taalontwikkeling en de taalvaardigheid van baby’s. Dat blijkt uit een studie van de Cambridge University dat onlangs is verschenen.

De onderzoekers bestuurden de hersenactiviteit van vijftig baby’s van 4, 7 en 11 maanden oud terwijl ze naar een video keken waarin een leraar achtien kinderliedjes zong. Uit het onderzoek blijkt dat baby’s in de eerste maanden van hun leven taal leren op basis van ritmische informatie zoals tonen die omhoog en omlaag gaan. Ouders zouden daarom zoveel mogelijk met hun baby praten en zingen zoals kinderliedjes en rijmpjes, omdat dit het verschil maakt voor de taalresultaten.

Eerder werd gedacht dat baby’s vooral taal leren door de verschillende geluiden van letters te herkennen en die vervolgens samen te voegen. Die fonetische informatie beginnen baby’s vanaf de leeftijd van 7 maanden te leren en dat is volgens onderzoekers te laat en te langzaam om voor een goede taalvaardigheid te zorgen.

Grenzen

Ritmische spraak helpt baby’s vooral veel sneller taal te leren doordat de grenzen van woorden wordt benadrukt. Kinderen kunnen ritmische informatie gebruiken om daar later fonetische informatie aan toe te voegen. Ze kunnen bijvoorbeeld leren dat het ritmepatroon van woorden vaak eerst sterk is en dan pas zwak, zoals papa of mama, met de klemtoon op de eerste lettergreep.